Logitechshop.com ก่อตั้งขึ้นเพื่อภายใต้อุดมการณ์ที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าไอที ที่มีคุณภาพ มีบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า เราคือผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง , อุปกรณ์ระบบ Video Conference และกลุ่มสินค้า Gaming Gear ภายใต้แบรนด์ “Logitech” และ “Logitech G” โดย Logitech International S.A. ประเทศ Switzerland ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40ปี ซึ่งผ่านการคัดสรรจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

      ด้วยวิสัยทัศน์ และ เป้าหมาย สู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ต่อพ่วง , อุปกรณ์ระบบ Video Conference และ กลุ่มสินค้า Gaming Gear ในประเทศไทยทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง

      ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 20,000ราย และ องค์กร/หน่วยงานต่างๆ มากกว่า 300แห่ง ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้มีโอกาสรับใช้ทุกๆท่านในการเลือกหาสินค้าดี และ มีคุณภาพ